Borhaven
Arkitekter
Borhaven
Arkitekter
Grande sykehjem
Majorstuveien 25
Grande sykehjem
Grande sykehjem
Bademaschinen
Bademaschinen
Solveien 27
Solveien 27
Majorstuveien 25
Majorstuveien 25
Anda
Anda

Borhaven Arkitekter står for arkitektur som ivaretar oppdragsgiverens, sluttbrukerens og omgivelsenes interesser og behov.

Har du et prosjekt du vil diskutere med oss, og lurer på hva vi kan hjelpe deg med?