Darres gate 2

Kategori
Loftsutbygging
Areal
395 m2 BRA bolig
År
2018
Sted
Oslo
Roller
Arkitekt, ansvarlig søker, brannprosjektering, kontroll av konstruksjonssikkerhet, kontroll av bygningsfysikk, kontroll av lydteknisk prosjektering
Tiltakshaver
Fredensborg Norge AS
Kategori Loftsutbygging
Areal 395 m2 BRA bolig
År 2018
Sted Oslo
Roller Arkitekt, ansvarlig søker, brannprosjektering, kontroll av konstruksjonssikkerhet, kontroll av bygningsfysikk, kontroll av lydteknisk prosjektering
Tiltakshaver Fredensborg Norge AS

Aksonometri

Tomten ligger i Nordstrandskråningen, med sterkt fallende terreng mot fjorden, og var bebygd med en enebolig fra 1979. Huset på én etasje og kjeller var modent for oppgradering, og utnyttet i liten grad eiendommens fremste kvalitet: Den spektakulære utsikten mot fjorden. Det ble besluttet å bygge et nytt hus på det eksisterende husets grunnmur. For å tilpasse huset til det fallende terrenget valgte vi et grep med halvplansforskyvninger, slik at alle rom får gode dagslysforhold. Da takterrasse var høyt på ønskelisten, og en tradisjonell takform i større grad ville forstyrret utsikten til bakenforliggende eiendommer, har huset fått flate tak. Huset er en komposisjon av tre rektangulære volumer, som artikuleres ytterligere med ulike typer kledning. De ytre volumene er kledd i forkullet gran fra Rennebu Sag i stående og liggende format, mens det indre har stående grankledning behandlet med MøreRoyal natur.

Plan 1

Plan 2

Darres gate 2 er en del av et større utviklingsprosjekt som omfatter hele Kiellandskvartalet. Borhaven Arkitekter har vært ansvarlig søker og prosjekterende for to loft frem til rammetillatelse. Utbyggingen av hele kvartalet skjer som totalentreprise og Hille Melbye AS har overtatt som ansvarlig søker og arkitekt i detaljprosjekteringsfasen.