Darres gate 2

Kategori
Loftsutbygging
Areal
395 m2 BRA bolig
År
2018
Sted
Oslo
Roller
Arkitekt, ansvarlig søker, brannprosjektering, kontroll av konstruksjonssikkerhet, kontroll av bygningsfysikk, kontroll av lydteknisk prosjektering
Tiltakshaver
Fredensborg Norge AS
Kategori Loftsutbygging
Areal 395 m2 BRA bolig
År 2018
Sted Oslo
Roller Arkitekt, ansvarlig søker, brannprosjektering, kontroll av konstruksjonssikkerhet, kontroll av bygningsfysikk, kontroll av lydteknisk prosjektering
Tiltakshaver Fredensborg Norge AS

Aksonometri

Loftet i Darres gate 2 ligger i en hjørnegård ved Aleksander Kiellands plass, og var tidligere innredet til kontorformål med forholdsvis omfattende inngrep i takflaten i form av arker og takvinduer. Disse fremsto som fremmedelementer i fasadene og var lite tilpasset den eksisterende arkitekturen. Prosjektet var derfor en mulighet til å heve den arkitektoniske kvaliteten på en bygning ved et viktig offentlig rom, samtidig som loftet kunne få en optimal utnyttelse i form av fem leiligheter med høy bokvalitet. Gjennom en heving av takflaten mot bakgården fikk vi økt det innvendige volumet og etablert takterrasser i to nivåer. Mot gaten har taket fått nye buede arker, som er utformet i dialog med antikvariske myndigheter.

Plan 1

Plan 2

Darres gate 2 er en del av et større utviklingsprosjekt som omfatter hele Kiellandskvartalet. Borhaven Arkitekter har vært ansvarlig søker og prosjekterende for to loft frem til rammetillatelse. Utbyggingen av hele kvartalet skjer som totalentreprise og Hille Melbye AS har overtatt som ansvarlig søker og arkitekt i detaljprosjekteringsfasen.