Borhaven Arkitekter har som mål å skape en arkitektur med varige kvaliteter, basert på en grundig analyse av oppgaven og forståelse for oppdragsgivers mål og behov, uansett skala og kontekst.

OM KONTORET

Alle prosjekter har sine unike muligheter og begrensninger, som samlet utgjør det arkitektoniske potensialet vi gjennom en praktisk og åpen tilnærming jobber for å realisere.
Vi har arbeid med eksisterende bygninger som spesialitet og satsningsområde, men kan levere et bredt spekter av tjenester innenfor arkitekturprosjektering.

Vi ønsker å være en god rådgiver slik at kunden får et godt beslutningsunderlag for å treffe sine egne valg på de ulike stadiene i prosessen, og legger vekt på godt samarbeid med alle involverte parter.
Med våre faste samarbeidspartnere kan vi levere de fleste prosjekteringstjenester, og er en trygg ledsager på veien mot virkeliggjøringen av ditt prosjekt.

Har du et prosjekt du vil diskutere med oss, og lurer på hva vi kan hjelpe deg med?

VÅR KOMPETANSE

Nybygg


Å bygge nytt innebærer
store kostnader, både økonomiske og miljømessige. Vi er dette ansvaret bevisst, og vil med fagkunnskap og evne til kreativ problemløsningsevne innenfor skiftende rammebetingelser bidra til at ressursene brukes på best måte. Vår målsetning er at det vi tegner alltid skal ha høy funksjonell, teknisk og estetisk kvalitet.

Ombygging


Vi er opptatt av å løfte frem det betydelige potensialet som ligger i eksisterende bygninger. Ved å unngå å rive begrenser vi unødvendig ressursbruk og miljøpåkjenninger, og vi kan ved å tilføre nytt liv til det eksisterende oppnå unike kvaliteter som det vil være vanskelig å oppnå ved å bygge nytt. Derfor ser vi alltid den ekstra kompleksiteten som ligger i det å arbeide med det eksisterende som en berikelse i prosjektet.

Bygningsvern


Det er en økende anerkjennelse av verdien i våre
historiske bygde omgivelser. Å arbeide med bygninger eller miljøer underlagt ulike former for vern krever god kjennskap til historie i tillegg til teoretisk, teknisk og analytisk kompetanse. Vi har særskilt kompetanse innen kulturminnevern fra privat og offentlig sektor, og har arkitekturvern som sentral del av vår virksomhet.

 

Brannsikkerhet


I de aller fleste byggeoppgaver stilles det krav til ivaretakelse av brannsikkerheten i byggverket. Fagområdet legger premissene for øvrige konsulenters prosjektering, og det vil derfor ofte være store besparelser i å avklare branntekniske spørsmål i tidlig fase.

Byggesak


Å få realisert et byggeprosjekt krever utover det klassisk arkitektfaglige også inngående kunnskaper om gjeldende lovverk, forskrifter og praksis hos plan- og bygningsmyndighetene. Vi har lang erfaring fra håndtering av komplekse byggesaker, noe som gir de beste forutsetninger for en forutsigbar søknadsprosess.

Nettverk


Vi har strategiske samarbeid med andre foretak som tilfører ekstra kapasitet og kompetanse ved behov, slik at vi kan dekke de fleste fagområder innenfor prosjektering. Dette gir oss muligheten til å sikre en effektiv og oversiktlig søknads- og byggeprosess, til det beste for våre oppdragsgivere.

SENTRAL GODKJENNING

Borhaven Arkitekter har sentral godkjenning i følgende ansvsarsområder:

Ansvarlig søker, tiltaksklasse 3
• Prosjekterende av arkitektur, tiltaksklasse 3
• Prosjekterende av brannkonsept, tiltaksklasse 2
• Prosjekterende av bygningsfysikk, tiltaksklasse 2
• Prosjekterende av lydforhold og vibrasjoner, tiltaksklasse 2
• Uavhengig kontrollerende av luftetthet, tiltaksklasse 1
• Uavhengig kontrollerende av bygningsfysikk, tiltaksklasse 2
• Uavhengig kontrollerende av konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 2
• Uavhengig kontrollerende av brannsikkerhet, tiltaksklasse 2

SAMARBEIDPARTNERE

Vi har opparbeidet oss et nettverk av dyktige fagfolk som vi samarbeider med for å sikre høy kvalitet i alle ledd. Blant våre samarbeidspartnere er:

• Fjordgruppen AS

• ACT! AS 

• Projekt Planung (Pro Plan AS)

• Obron AS 

• Brannstrategi AS

• Norconsult AS

• Nokas AS

 

KUNDER

Vi har gleden av å ha flere tilbakevendende kunder. Blant våre kunder er:

• Fredensborg Eiendom AS

• KK Team AS

• Opplysningsvesenets fond

• Ø.M. Fjeld AS

• Balkong og Fasadeentreprenøren AS

• Byggmester Neteland AS

• Snekkerkompaniet AS

• MA Totalbygg AS

• Jessheim Utvikling AS

• Front Entreprenør AS

• Grefsen Boligutvikling AS

KONTAKT

Axel Borhaven
Arkitekt MNAL, Partner

+47 406 16 614
axel@borhaven.no

Utdannet ved Lunds Universitet i Sverige (LTH) og École Spéciale d’Architecture (ESA) i Paris. Ti års erfaring fra små og store boligprosjekter, i tillegg til arbeid med eldre murgårdsbebyggelse. For øyeblikket i ferd med en videreutdanningsmaster i arkitekturvern ved Arkitekthøyskolen i Oslo (AHO).

Julie Kongsgaarden Hovi
Arkitekt MNAL

+47 901 60 229
julie@borhaven.no

Utdannet ved NTNU i Trondheim, inkludert et år i Chile ved Escuela de Arquitectura y Diseño de PUCV. Spesialisering innenfor bygningsvern og transformasjon. Erfaring fra arbeid med blant annet større ombyggingsprosjekter, loftsinnredning og fasaderehabilitering. 

Auste Cijunelyte
Master i arkitektur

+47 968 14 038
auste@borhaven.no

Utdannet ved The University of Edinburgh og Bergen Arkitekthøgskole (BAS). Flere års erfaring fra forskjellige arkitektkontorer både i Oslo og Bergen, og har også undervist på masterkurs i transformasjon ved BAS. For øyeblikket i ferd med en videreutdanningsmaster i arkitekturvern ved Arkitekthøyskolen i Oslo (AHO).

Christian Borhaven
Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 957 08 299
christian@borhaven.no

Utdannet fra NTH i Trondheim med videreutdannelse fra Kgl. Konsthögskolan i Stockholm. Bred privat og offentlig erfaring fra ledelse av kulturminne- og arkitektfaglig rådgivningskontor. Særskilt kompetanse innen arbeid med kulturminner og eksisterende bygningsmasse, i tillegg til brannsikkerhet og byggesaksbehandling.