Solveien 33

Kategori
Eneboliger
Areal
530 m2 BRA bolig
Ferdigstilles
2018
Sted
Oslo
Roller
Arkitekt,
ansvarlig søker,
brannprosjektering
Tiltakshaver
Solveien 33 AS
Kategori Enebolig
Areal 530 m2 BRA bolig
År 2018
Sted Oslo
Roller Arkitekt, ansvarlig søker, brannprosjektering
Tiltakshaver Solveien 33 AS
Aksonometri

Tiltaket består av to eneboliger bygget for salg, gjort i samarbeid med Studio Default AB. Tomten har en tilbaketrukket plassering ved Solveien på Nordstrand, og med flott utsikt mot Oslofjorden. Husene henvender seg mot fjorden med store overdekkede terrasser, og da utsikten er områdets fremste kvalitet er de plassert for å ivareta siktlinjer fra naboeiendommene. Vi har lagt vekt på enkle og rasjonelle planløsninger som vil kunne passe flere brukergrupper. Husene er produsert i elementer på fabrikk, noe som har vært et førende premiss og som har påvirket det arkitektoniske uttrykket med en tydelig artikulert konstruksjon. Arkitekturen gjenspeiler dermed moderne produksjonsmetoder, samtidig som den gjennom vektlegging av konstruksjonen knytter an til sveitserstilen som er godt representert i området.

Plan 2

Plan 1