Waldemar Thranes gt 71

Kategori
Loftsutbygging

Areal
201m2 BRA bolig

År
2019

Sted
Oslo

Roller
Arkitekt og ansvarlig søker frem til rammetillatelse, brannprosjektering, kontroll av konstruksjonssikkerhet, kontroll av bygningsfysikk, kontroll av lydteknisk prosjektering

Tiltakshaver
Fredensborg Norge AS

Kategori Loftsutbygging
Areal 201m2 BRA bolig
År 2019
Sted Oslo
Roller Arkitekt og ansvarlig søker frem til rammetillatelse, brannprosjektering, kontroll av konstruksjonssikkerhet, kontroll av bygningsfysikk, kontroll av lydteknisk prosjektering
Tiltakshaver Fredensborg Norge AS

Aksonometri

Loftet i Waldemar Thranes gate 71 en hjørnegård ved Aleksander Kiellands plass. Loftet er innredet med tre gjennomgående leiligheter med takterrasser mot gårdsrom.

Waldemar Thranes gate 71 er en del av et større utviklingsprosjekt som omfatter hele Kiellandskvartalet. Borhaven Arkitekter har vært ansvarlig søker og prosjekterende for to loft frem til rammetillatelse.

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

      Contact Us

      We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.