Solveien 27

Kategori
Enebolig
Areal
180 m2
År
2017
Sted
Oslo
Roller
Arkitekt, ansvarlig søker
Tiltakshaver
Privat

Kategori Enebolig
Areal 180 m2
År 2017
Sted Oslo
Roller Arkitekt, ansvarlig søker
Tiltakshaver Privat

Aksonometri

Tomten ligger i Nordstrandskråningen, med sterkt fallende terreng mot fjorden, og var bebygd med en enebolig fra 1979. Huset på én etasje og kjeller var modent for oppgradering, og utnyttet i liten grad eiendommens fremste kvalitet: Den spektakulære utsikten mot fjorden. Det ble besluttet å bygge et nytt hus på det eksisterende husets grunnmur. For å tilpasse huset til det fallende terrenget valgte vi et grep med halvplansforskyvninger, slik at alle rom får gode dagslysforhold. Da takterrasse var høyt på ønskelisten, og en tradisjonell takform i større grad ville forstyrret utsikten til bakenforliggende eiendommer, har huset fått flate tak. Huset er en komposisjon av tre rektangulære volumer, som artikuleres ytterligere med ulike typer kledning. De ytre volumene er kledd i forkullet gran fra Rennebu Sag i stående og liggende format, mens det indre har stående grankledning behandlet med MøreRoyal natur.

Tiltakshaver, en småbarnsfamilie i etableringsfasen, ønsket et hjem som ga mulighet for et sosialt liv med middager og selskaper. Det ble derfor lagt vekt på å knytte sammen de sosiale rommene på en måte som innbyr til sosialt samvær både for barn og voksne. Halvplanforskyvningene understrekes av doble trapper mellom entré og stue og fra kjøkkenet til takterrassen, og tillater ulike bevegelser gjennom huset. Stuen og kjøkkenet er forbundet med en fire meter bred amfitrapp, like mye et sittemøbel som en kommunikasjonsvei. Fra kjøkkenet har man  utsikt mot stuen og fjorden, og mot takterrassen og himmelen.

Plan 1

Plan 2