Professorløkka – Rehabilitering

Kategori
Fasaderehabilitering
Areal
År
2020 – 2021
Sted
Oslo
Roller
Arkitekt, ansvarlig søker
Tiltakshaver
Front Entreprenør AS
Kategori Fasaderehabilitering
Areal –
År 2020 – 2021
Sted Oslo
Roller Arkitekt, ansvarlig søker
Tiltakshaver Front Entreprenør AS

Sameiet Professorløkka består av tre blokker syd for Carl Berners plass,  omsluttet av Finnmarkgata, Telavåggata, Sars’ gate og Monrads gate. Bygningene ble reist rundt 1953 i gjenreisingsperioden etter 2. verdenskrig hvor det var behov for å bygge raskt og med et enkelt formspråk. Til gjengjeld ble det brukt et vidt spekter av farger for å skape liv i bygningsmassen, gjerne i kontrast til hverandre. Professorløkka var intet unntak og bygningen i Finnmarkgata var opprinnelig blå, Telavåggata var gul og Sars’-/Monrads gate var rød. Senere, kanskje på 1970-tallet, ble alt malt i lys beige- og gulbrune toner. Da sameiet Professorløkka i 2020 iverksatte fasaderehabilitering ble det besluttet at bygningene skulle få nye farger.

Det er tatt utgangspunkt i bygningenes opprinnelige arkitektur og fargehistorikk, men nytolket i kombinasjon med valgt etterisoleringssystem, nye balkonger og vinduer. Hver blokk har igjen fått hver sin fargeidentitet som de hadde opprinnelig, samtidig somfargene, materialbruk og bygningsdetaljer har en helhet som binder dem sammen. De tre blokkene har lyse, varme hovedfarger med balkongfronter i kontrast med hovedveggfargene. Balkongfrontene er av bølgeformet metall («sinusprofil») lignende de opprinnelige eternitplatene. Inntrukne fasadepartier over innganger har også fått en kontrastfarge i blekere utgave av balkongfrontene, og inngangspartiene i teak er restaurert med nye skjermtak.