Professorløkka – Loft

Kategori
Loftsutbygging
Areal
1167 m2 BRA Bolig
År
2021
Sted
Oslo
Roller
Arkitekt, ansvarlig søker, brannprosjektering
Tiltakshaver
Front Entreprenør AS
Kategori Loftsutbygging
Areal 1167 m2 BRA Bolig
År 2021
Sted Oslo
Roller Arkitekt, ansvarlig søker, brannprosjektering
Tiltakshaver Front Entreprenør AS

Prosjektet består av utvidelse av loftsetasjene i tre blokker tilhørende sameiet Professørløkka oppført rundt 1953. Loftene får til sammen 16 nye leiligheter av ulik størrelse, samt bodarealer for nye og eksisterende leiligheter. I bygningene i Telavåggata og Monrads gate etableres det heis i eksisterende trapperom som både gir adkomst til de nye leilighetene og totalt 20 eksisterende leiligheter. Takterrasser og overlys er sentrert over underliggende vinduer og balkonger for å opprettholde den eksisterende rytmen i fasaden. Det er lagt stor vekt på at bygningene får en arkitektonisk utforming med god kvalitet, med respekt for den opprinnelige arkitekturen, både mht. materialbruk, detaljering og farger.

Loftsutbyggingen sees på som en helhet med tidligere fasaderehabilitering av Professørløkka.