Oberst Rodes vei 60

Kategori
To tomannsboliger
Areal
553 m2 BRA bolig
År
2017
Sted
Oslo
Roller
Arkitekt, ansvarlig søker, brannprosjektering, bygningsfysikk og kontroll av konstruksjonssikkerhet
Tiltakshaver
Oberst Rodes vei 60 AS
Kategori To tomannsboliger
Areal 553 m2 BRA bolig
År 2017
Sted Oslo
Roller Arkitekt, ansvarlig søker, brannprosjektering, bygningsfysikk og kontroll av konstruksjonssikkerhet
Tiltakshaver Oberst Rodes vei 60 AS

Aksonometri

Tiltaket består av fire boenheter bygget for salg, fordelt på to tomannsboliger med felles parkeringskjeller. Tomten er utnyttet til det maksimale, der hver boenhet har et fotavtrykk på kun 54 kvadratmeter. De er arrangert på en rekke langs tomtens nordside og tilpasset terrengets fall, slik at mest mulig av tomten blir sydvendte utomhusarealer.

I planleggingen av boligene har vi lagt vekt på å, innenfor et begrenset areal, skape størst mulig bokvalitet og et variert arkitektonisk uttrykk. Siden husene er på tre etasjer med små arealer per etasje ønsket vi at trappen, som dermed opptar forholdsvis mye plass, skulle være noe mer enn en vertikalforbindelse. Rommene er derfor arrangert rundt trappen, som bringer inn rikelig med lys og utsikt gjennom et generøst vindu på reposet, og rommenes ulike størrelser gir husene en variert volumoppbygging.

Plan 1

Plan 2