Nordlysveien 43

Kategori
Tremannsbolig
Areal
639 m2
År
2021
Sted
Oslo
Roller
Arkitekt,
brannsikkerhet,
konstruksjonssikkerhet,
ansvarlig søker
Tiltakshaver
Grefsen Boligutvikling AS
Kategori Tremannsbolig
Areal 139 m2
År 2021
Sted Oslo
Roller Arkitekt, brannsikkerhet, konstruksjonssikkerhet, ansvarlig søker
Tiltakshaver Grefsen Boligutvikling AS

Aksonometri

Tiltaket består av tre boenheter bygget for salg. For å utnytte det mulige bygningsvolumet maksimalt er boligene planlagt med halvplanforskyvninger.

Karakteristisk for bygningen er taket, som binder sammen de tre enhetene til én samlet form og samtidig bryter opp volumet gjennom ulik mønehøyde. Dette er delvis et resultat av et ønske om å unngå terrenginngrep, og heller la bygningen følge tomtens naturlige topografi. Videre er det et forsøk på å knytte an til småhusbebyggelsen i området, som karakteriseres av større hovedvolum med senere påbygg. Sett fra Nordlysveien er det tenkt at sammensetningen av takflatene gir et inntrykk av en vertikaldelt tomannsbolig med en tredje boenhet som tilbygg mot syd. Sett fra nordøst blir virkningen motsatt. Dette skaper et spill i volumoppbygningen som skiller tiltaket fra en mer konvensjonelt sammensatt vertikaldelt tremannsbolig. Materialbruken er valgt med utgangspunkt i hva som er vanlig i nærområdet: takstein og trekledning. Grepet med halvplanforskyvninger kommer til uttrykk i bygningens eksteriør gjennom kledningens sammensetning.