Grande sykehjem

Kategori
Bolig
Areal
5350 m2 BRA, hvorav 3500 m2 bolig
År
2020 – pågående
Sted
Drøbak
Roller
Arkitekt, ansvarlig søker, brannprosjektering
Tiltakshaver
Grande Panorama AS
Kategori Bolig
Areal 5350 m2 BRA, hvorav 3500 m2 bolig
År 2020 – pågående
Sted Drøbak
Roller Arkitekt, ansvarlig søker, brannprosjektering
Tiltakshaver Grande Panorama AS

Det tidligere sykehjemmet Grande skal bli til flotte og funksjonelle boliger av høy kvalitet. Grande er et typisk eksempel på 1960-tallets arkitektur, med et stramt og regulært formspråk med fasader i naturbetongog teglstein, i kontrast til den tradisjonelle trehusarkitekturen i området. Som andre perioder har også 60-tallet hatt sin periode med lav verdsetting, men i dag ser man at mange bygninger fra den tiden har høy kvalitet med en helt spesiell egenart.

Vår intensjon er å ta vare på og å fremheve bygningens eksisterende kvaliteter samtidig som den videreutvikles til gode, moderne boliger. Ved å fjerne nyere tilbygg, tilbakeføres bygningen nærmere sitt opprinnelige uttrykk. Samtidig tilføres elementer som tilkjennegir at bygningen har fått ny bruk. Funksjonell og teknisk kvalitet blir som nytt, og bruk av vakre og varige materialer skaper trivsel og lang levetid. Nye tillegg tar opp i seg elementer fra 60-tallsarkitekturen. Det skaper både kontinuitet og tydeliggjøring av endring, som vi mener er en berikelse for både boligmiljøet og omgivelsene. 

Generøse balkonger, uteplasser og vindusfelt gjør mest mulig ut av eiendommens unike beliggenhet ved Oslofjorden. Fellesarealer i form av takterrasser, trimrom og svømmebasseng legger til rette for et aktivt og sosialt felleskap. Vi håper at Grande Panorama blir et forbilledlig eksempel på bærekraftig gjenbruk, hvor eksisterende strukturer får nytt liv.