Follo Museum

Kategori
Verkstedbygg
Areal
435 m2 eksisterende bebyggelse, 810 m2 ny bebyggelse
År
2020
Sted
Follo
Roller
Arkitekt i samarbeid med Architectopia AS
Tiltakshaver
Follo Museum / Museene i Akershus
Kategori Verkstedbygg
Areal 435 m2 eksisterende bebyggelse, 810 m2 ny bebyggelse
År 2020
Sted Follo
Roller Arkitekt i samarbeid med Architectopia AS
Tiltakshaver Follo Museum / Museene i Akershus

Plan

Aksonometri og detaljutsnitt

Konkurransen om et nytt verkstedsbygg på Follo Museum ble utlyst med ønske om å skape en arena for kompetanseoverføring, inspirasjon og rekruttering til tradisjonsbærende håndverk. Hovedformålet er å etablere et levende verkstedstun for håndverkere, lærlinger, skoleklasser og forbipasserende på tur. 

Ideen bak prosjektet er å skape et fleksibelt verkstedsbygg som enkelt åpnes og lukkes avhengig av formålet. T-formen separerer et privat arbeidstun for håndverkerne mot og et offentlig formidlingstun for publikum. Svalganger strekker seg langs fasadene mot nordøst for å gi forbipasserende innsyn med trygg avstand til maskiner og støy mens verkstedene er i gang. Er det åpen dag for skoleklasser eller større arrangementer kan fasadene mot formidlingstunet åpnes opp for nærmere interaksjon.

Bygningen består av en søylekonstruksjon med en takkonstruksjon bygd i fotingsrøst, som er en tradisjonell byggeteknikk som kan spores tilbake til middelalderen. Søylekonstruksjonen står på pæler som går ned direkte i berggrunnen. Dette gjør at det blir minimale inngrep i terrenget, og at mesteparten av bygningen svever over landskapet på en plattform. Konstruksjonen invaderer ikke landskapselementer som trerøtter, og kan demonteres igjen ved en senere anledning. Bygningen er bygd på tradisjonelt vis, men samtidig ser man at det er et produkt av vår tids arkitektur. Det nye bygget til museet har en spennende romdannelse med en klar rytme. Verkstedene er utformet med generøs takhøyde med synlige takstoler og store glassfelt som gir god utsikt til resten av museumsområdet. Det fleksible konstruksjonssystemet med søyler og bjelker gjør at det er lett å utvide verkstedene i fremtiden skulle det være behov for å ekspandere.

Snitt