Bademaschinen

Kategori
Badstue- og badeanlegg
Areal
90 m2
År
2021
Sted
Oslo
Roller
Arkitekt, ansvarlig søker, utførende 
Tiltakshaver
Oslo Badstuforening
Kategori Badstue- og badeanlegg
Areal 90 m2
År 2021
Sted Oslo
Roller Arkitekt, ansvarlig søker, utførende
Tiltakshaver Oslo Badstuforening

«Bademaschinen er inspirert av klassiske sjøbadehus med sine tradisjonelle takformer, tårn og spir. Sjøbadehus var et populært folkehelsetilbud på 1800-tallet og begynnelsen på 1900-tallet før indre Oslofjord ble for forurenset for bading. Utformingen er også et resultat av gjenbruk av vinduer fra det nedlagte Grande sykehjem i Drøbak, som bidrar til anleggets spesielle karakter, i tillegg til detaljer som gir assosiasjoner til det maritime.

Anlegget består av to badstuer orientert mot henholdsvis Operaen og Hovedøya, og to tårn med skifterom, stupetårn og adkomst fra Langkaia. Mellom seg danner de ulike delene et lite torg. Bærekonstruksjon og tak i rød royalbehandlet gran, med yttervegger bestående av gjenbrukte teak-vinduer der glassfelt er erstattet med oljet kryssfiner. Fargesettingen er hentet fra de Oldenburgske farger kjent fra lavettene til kanonene på Akershus, og henspiller på de historiske forbildene så vel som plasseringen ved festningen. Alle innvendige overflater samt badstuebenker og øvrig innredning er utført i finér. Badstuene har benker i tre nivåer, og rommer 16 personer hver.

Bademaschinen ble prosjektert og utført som totalentreprise i samarbeid med Fjord Ingeniører AS og ACT AS.