Borhaven Arkitekter er et arkitektfirma basert i Oslo, med ambisjon om å utvikle en arkitektur av høy kvalitet med utgangspunkt i oppdragenes varierende premisser.

Borhaven Arkitekter er et arkitektfirma basert i Oslo, med ambisjon om å utvikle en arkitektur av høy kvalitet med utgangspunkt i oppdragenes varierende premisser.

Borhaven Arkitekter AS
Bjerregaards gate 1A
0172 Oslo

+47 406 16 614
post@borhaven.no

Facebook  I  Instagram

Alle prosjekter har sine unike muligheter og begrensninger. Mulighetene kan ligge i et gammelt tørkeloft, en uutnyttet tomt eller en fin utsikt. Begrensningene kan være en eksisterende konstruksjon, et kupert terreng eller en vanskelig regulering.

Vårt arbeid handler om å realisere potensialet i et prosjekt ved å forsterke de kvalitetene som allerede er tilstede samtidig som vi tilfører nye kvaliteter, og å møte begrensninger med kreativ problemløsningsevne. Vi tror at gjennom en praktisk, positiv og åpen tilnærming skapes de beste forutsetninger for god arkitektur.

Om kontoret
Kontoret har lang og bred erfaring, særlig innen boligprosjekter og endringsarbeider i eldre bygårdsbebyggelse i Oslo. Utover det klassisk arkitektfaglige har Borhaven Arkitekter særskilt kompetanse innen kulturminnevern, byggesaksbehandling og brannprosjektering. Borhaven Arkitekter har strategiske samarbeid med andre arkitekt- og ingeniørkontorer, som tilfører kontoret ekstra kapasitet og kompetanse ved behov. Denne modellen gir oss fleksibilitet til å påta oss oppdrag av ulik størrelse og kompleksitet.

Å jobbe med oss
Vi ønsker å være en god rådgiver slik at kunden får et godt beslutningsunderlag for å treffe sine egne valg på de ulike stadiene i prosessen. Dette ser vi ikke som en motsetning til å sette oss høye faglige mål; Det er samspillet som gir det beste resultatet. Vi legger vekt på godt samarbeid med alle involverte parter, til beste for et vellykket prosjekt for kunden.

Sentral godkjenning
– Borhaven Arkitekter har sentral godkjenning i følgende ansvsarsområder:
– Ansvarlig søker, tiltaksklasse 3
– Prosjekterende av arkitektur, tiltaksklasse 3
– Prosjekterende av brannkonsept, tiltaksklasse 2
– Prosjekterende av bygningsfysikk, tiltaksklasse 2
– Prosjekterende av lydforhold og vibrasjoner, tiltaksklasse 2
– Overordnet ansvar for uavhengig kontroll, tiltaksklasse 3
– Uavhengig kontrollerende av luftetthet, tiltaksklasse 1
– Uavhengig kontrollerende av bygningsfysikk, tiltaksklasse 2
– Uavhengig kontrollerende av konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 2
– Uavhengig kontrollerende av brannsikkerhet, tiltaksklasse 3

Samarbeidpartnere
Vi har opparbeidet oss et nettverk av dyktige fagfolk som vi samarbeider med for å sikre høy kvalitet i alle ledd. Blant våre samarbeidspartnere er Fjordgruppen AS, Projekt Planung (Pro Plan AS), Obron AS, Brannstrategi AS, Norconsult AS, Nokas AS

Kunder
Vi har gleden av å ha flere tilbakevendende kunder. Blant våre kunder er Fredensborg Eiendom AS, KK Team AS, Bonum AS, Ø.M. Fjeld AS, Balkong og Fasadeentrepren AS, Byggmester Neteland AS, Snekkerkompaniet AS, MA Totalbygg AS, Bure og Bratfoss AS, Jessheim Utvikling AS, Totalbygg 1 AS